Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

КАЛКУЛАТОР
СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

Регистрация по ЗДДС
Годишен оборот лв
Брой документи месечно бр.
Брой персонал бр.
Поради различни потребности и особености на отделни фирми си запазваме правото да сключваме договори на цени, различни от калкулираните