Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

За нас

Счетоводна къща ДНД Консулт - Качествени счетоводни услуги


ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ


  Нашата счетоводна къща притежава повече от 20 години опит в счетоводното обслужване, изготвяне на финансови отчети, прилагане на данъчните регулации.


  Ние имаме богат опит в организиране на счетоводно отчитане във фирми с разнообразна дейност от различни сектори на икономиката, в това число и дружества собственост на чуждестранни физически и юридически лица. Водим счетоводството и съставяме финансови отчети на АД, ООД, ЕООД, ЕТ /еднолични търговци/ и други дружества и сдружения, за които съществуват такива задължения съгласно действащото законодателство.


  През годините се утвърдихме като лоялен партньор, ценен и навременен консултант при намирането на оптимално решение за нашите клиенти.


  В счетоводна къща ДНД Консулт работят счетоводители - специалисти с образование и опит в областта на счетоводството и контрола.


  Професионалният ни опит и компетентност ни позволяват да бъдем актуални при многобройните промени в данъчно-осигурителното законодателство и указанията за прилагането им.


  Качествените и прецизни счетоводни услуги, както и персоналната ангажираност към всеки клиент, ни прави надежден и резултатен партньор за всеки бизнес.