Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

Счетоводство

Счетоводство - Счетоводни услуги от ДНД Консулт


ПОВЕЧЕ ОТ 20 ГОДИНИ ОПИТ в СЧЕТОВОДСТВОТО


  Счетоводна къща ДНД Консулт извършва счетоводно обслужване вече повече от 20 години. Натрупания опит ни позволява да се справяме със сложни счетоводни и данъчни казуси. Основно предлагаме счетоводни услуги на фирми - фирмено счетоводство.


 
Услуги при фирмено счетоводство:

  - Изготвяне на счетоводна политика

  - Изготвяне на индивидуален сметкоплан

  - Осчетоводяване и обработка на документите, съобразно изискванията на счетоводното законодателство и Националните счетоводни стандарти /НСС/, респективно Международните счетоводни стандарти  /МСС/

  - Контрол за съответствие на счетоводните документи със счетоводното законодателство

  - Консултации в областта на счетоводното законодателство

  - Изготвяне на амортизационен план

  - Изготвяне на отчети и справки за нуждите на НСИ

  - Регистрация на кредити пред БНБ

  - Изготвяне на отчети за БНБ

  - Годишно счетоводно приключване съгласно изискванията на счетоводното и данъчно законодателство

  - Съставяне и подаване на Годишен финансов отчет

  - Съставяне и подаване на Годишен отчет за дейността в Националния статистически институт