Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

Данъци

Данъци

   

ПОВЕЧЕ ОТ 20 ГОДИНИ ОПИТ 
 
          Контрол за  съответствие на счетоводните документи с данъчното законодателство;
 
     Консултации в областта на данъчното законодателство;
 
     Информация за изтичащи срокове, касаещи Националната агенция за приходите;
 
     Планиране и прогнозиране на данъчни задължения;
 
     Представителство и защита при провеждане на ревизии и проверки;
 
     Изготвяне на отчети и справки за НАП;
 
     Регистрация по ЗДДС;
 
     Изготвяне и подаване на ДДС, Vies декларации;
 
     Изготвяне и подаване на декларации по системата „Интрастат”;
 
     Изготвяне на други декларации, справки и форми изисквани от НАП;
 
     Изчисляване на дължимите данъци;
 
     Изготвяне на платежни нареждания за плащане на данъци;
 
     Подаване на ежемесечна информация за дължимите данъци на наетите лица;
 
          Годишно данъчно приключване съгласно изискванията на данъчното законодателство;
 
     Изготвяне и подаване на Годишна данъчна декларация.